×

پروژه مجتمع مسکونی ( طرح نهایی )

۱۵,۰۰۰ تومان

مطالعات مجتمع توریستی هتل

۱۰,۰۰۰ تومان

بررسی معماری معاصر ایران و فضا گرا

۳,۰۰۰ تومان

نحوه ی سازماندهی(شکل ساختار مسکونی)

۵,۰۰۰ تومان

جزوه فناوری های نوین ساختمان

۸,۰۰۰ تومان

گرمایش از کف

۵,۰۰۰ تومان

پروژه سیستم قالب تونلی

۷,۰۰۰ تومان

پروژه سقف کرمیت

۶,۰۰۰ تومان

معرفی پلی استایرن

۶,۰۰۰ تومان

مطالعات مجتمع مسکونی

۱۵,۰۰۰ تومان
0