×

طرح هادی روستای دریکنده (پروژه ی روستا)

۱۵,۰۰۰ تومان

آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی

۵,۰۰۰ تومان

کوی آزادی (شهرستان تفت) (برنامه ریزی کالبدی)

۶,۰۰۰ تومان

روستای علوی (پروژه ی روستا)

۵,۰۰۰ تومان

انسان طبیعت معماری معرفی مورچه

۵,۰۰۰ تومان

نورپردازی

۷,۰۰۰ تومان

مقاله ی با رفرنس ترمیم و مقاوم سازی ساختمان

۱۰,۰۰۰ تومان

ایده تا فرم در موضوع طراحی

۳,۰۰۰ تومان

بررسی معماری (زاها حدید)Zaha hadid

۴,۰۰۰ تومان

بررس و اجرای فونداسیون

۵,۰۰۰ تومان
0