×

برنامه فیزیکی مجتمع مسکونی

۱۰,۰۰۰ تومان

فایل اتوکد دیتیل ساختمانی

۱۵,۰۰۰ تومان

مقاله ی با رفرنس ترمیم و مقاوم سازی ساختمان

۱۰,۰۰۰ تومان

بررسی جامع کف سازی در ساختمان

۷,۰۰۰ تومان

بررس و اجرای فونداسیون

۵,۰۰۰ تومان

آشنایی با ماشین آلات ساختمان و راه سازی آشنایی با فینیشر

۵,۰۰۰ تومان

Behavior, Modeling and Design of Shear Wall-Frame Systems

۷,۰۰۰ تومان

امکان سنجی ساخت بتن مگر با استفاده از خرده شیشه و سنگدانه های بازیافتی

۵,۰۰۰ تومان

بیش از ۱۰۰۰ دتایل ساختمانی

۱۵,۰۰۰ تومان

بیمارستان آتیه

۵,۰۰۰ تومان
0