×

پروژه مرمت خانه هریتاش

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان

فایل اتوکد دیتیل ساختمانی

۱۵,۰۰۰ تومان

ایده تا فرم در موضوع طراحی

۳,۰۰۰ تومان

بررسی معماری (زاها حدید)Zaha hadid

۴,۰۰۰ تومان

بررسی فرهنگسرای خاوران

۴,۰۰۰ تومان

بیش از ۱۰۰۰ دتایل ساختمانی

۱۵,۰۰۰ تومان

سکونتگاه های غیر رسمی و بهسازی محله

۵,۰۰۰ تومان

شهر چیست؟ لوییس مامفورد

۱۰,۰۰۰ تومان

مجموعه ضوابط،مقررات و مصوبات موردی

۵,۰۰۰ تومان

مجموعه کامل مباحث مقررات ملی ساختمان

۱۰,۰۰۰ تومان
0