×

مطالعات مجموعه توریستی تفریحی

۱۰,۰۰۰ تومان

مطالعات مبانی نظری ساختمان نمایشگاه

۱۰,۰۰۰ تومان

بررسی معماری معاصر ایران و فضا گرا

۳,۰۰۰ تومان

معماری از دیدگاه اسلام

۱۰,۰۰۰ تومان

نحوه ی سازماندهی(شکل ساختار مسکونی)

۵,۰۰۰ تومان

جی آی اس پایه اصفهان

۳۵,۰۰۰ تومان

رساله کتابخانه – طرح نهایی

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰ تومان

جزوه فناوری های نوین ساختمان

۸,۰۰۰ تومان

گرمایش از کف

۵,۰۰۰ تومان

پروژه سیستم قالب تونلی

۷,۰۰۰ تومان
0